Menu Hledat Jazyky

Spory ze smluv o dílo (zhotovení díla na zakázku)

Komplexní a specializované právní poradenství pro objednatele i zhotovitele jakéhokoliv díla (např. staveb, řemeslné výrobky, apod.), kontrola, konzultace a sepis smluv (zejm. smluv o dílo), jednání se zhotoviteli, objednateli, obchodními partnery, soudní i mimosoudní vymáhání nároků.