Menu Hledat Jazyky

Rodinné právo – Rozvod, svěření do péče, výživné (alimenty), Vypořádání majetku (SJM)

Komplexní a specializované právní poradenství při rozvodových řízeních, komplexní majetkové vypořádání, vč. vypořádání společného jmění manželů. Komplexní úprava styku s dětmi, výživné. Výživné rozvedených manželů. Uzavírání dohod, soudní i mimosoudní jednání.