Menu Hledat Jazyky

Pracovní úraz, Nemoc z povolání

Poradenství a vymáhání nemajetkové újmy na zdraví, plynoucí z existence nemoci z povolání nebo např. pracovního úrazu. Dále vymáhání nároku za ztížení společenského uplatnění dle metodiky Nejvyššího soudu, náhrady ztráty na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renty), bolestného, apod.