Menu Hledat Jazyky

Právní služby

Po konzultaci je možné zajistit poskytování právních služeb i v jiných než níže uvedených oblastech, a to dle individuálně sjednané dohody s klientem.

Stavební sektor

Občanské právo

Rodinné právo

Pracovní právo

Dědické řízení

Nemajetková újma na zdraví

Korporátní sektor

Směnky

Práva z průmyslového vlastnictví a autorské právo

Daňové řízení

Přestupkové řízení

Právní poradenství Společenstvím vlastníků jednotek a Stavebním bytovým družstvům