Menu Hledat Jazyky

Právní služby

Po konzultaci je možné zajistit poskytování právních služeb i v jiných než níže uvedených oblastech, a to dle individuálně sjednané dohody s klientem.

Rozvod, svěření do péče, výživné (alimenty), Vypořádání majetku (SJM)

Občanské právo

Dědické řízení

Pracovní právo

Pracovní úraz, Nemoc z povolání

Spory ze smluv o dílo (zhotovení díla na zakázku)

Korporátní sektor

Směnky

Práva z průmyslového vlastnictví a autorské právo

Přestupkové řízení

Právní poradenství Společenstvím vlastníků jednotek a Stavebním bytovým družstvům