Menu Hledat Jazyky

Právní služby

Po konzultaci je možné zajistit poskytování právních služeb i v jiných než níže uvedených oblastech, a to dle individuálně sjednané dohody s klientem.

Rozvod, svěření do péče, výživné (alimenty), Vypořádání majetku (SJM)

Občanské právo

Právo nemovitostí – zejm. vypořádání spoluvlastnictví

Dědické řízení

Pracovní právo

Pracovní úraz, Nemoc z povolání

Spory ze smluv o dílo (zhotovení díla na zakázku)

Směnky

Právní poradenství Společenstvím vlastníků jednotek a Stavebním bytovým družstvům