Menu Hledat Jazyky

DOPORUČENÍ

Cílem JAKÉKOLIV spolupráce s KTERÝMKOLIV klientem, je VYŘEŠENÍ PROBLÉMU KLIENTA co nejefektivnějším způsobem, v co nejkratším reálném čase.

Pomocí užší specializace ve vybraných oblastech (viz PRÁVNÍ SLUŽBY) lze poskytnout klientům kvalifikované právní služby s odbornými znalostmi v těchto oblastech.

Spokojenými a stálými zákazníky mé advokátní kanceláře jsou jednak fyzické osoby, tj.

občané s “každodenními” problémy, ale i obchodní společnosti, družstva, spolky a další nejrůznější právnické osoby. Tito klienti se za mnou vždy rádi vrací, protože ví, že si na ně vždy najdu čas a bude pro ně bude učiněno maximum.

V mé advokátní kanceláři (oproti některým jiným) nedochází k tomu, že by klientovu věc řešil téměř výhradně advokátní koncipient, popř. praktikant, avšak za hodinovou sazbu advokáta, kterého klient v lepším případě viděl pouze při úvodní schůzce.

Výhodou spolupráce klienta s mou individuálně zaměřenou advokátní kanceláří tkví ve skutečnosti, že problém klienta je řešen přímo advokátem, se kterým klient jedná a advokát je tak k celé problematice klienta schopen přistoupit komplexně, se znalostí věci a efektivně. Jako advokát tak mohu klientům nabídnout to nejcennější, co advokát svému klientovi nabídnout může a za co ostatně klient advokátovi také hradí odměnu – to jsou jednoznačně zkušenosti a osobní přístup.

Další významnou výhodou spolupráce klienta s advokátem je skutečnost, že advokát v minulosti úspěšně složil zkoušky u České advokátní komory, a to ze znalostí mj. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (vč. do něj začleněné úpravy rodinného práva) či např. zák. č 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, jež se dají nazvat jako pilíře soukromoprávního prostředí ČR. Znalost těchto přepdisů, jakožto i znalost rozdílů mezi “starou” právní úpravou (zejm. zák. č. 40/1964 Sb., “starého” občanského zákoníku či zák. č. 513/1991 Sb., “starého” obchodního zákoníku) a novou právní úpravou, se může ukázat v soudním či jiném sporu jako znalost klíčová.

S ohledem na potřebu efektivity, komplexnosti a rychlosti je navázána trvalá spolupráce s insolvenčními správci, soudními znalci, exekutory, daňovými poradci či patentovými zástupci.

Právní služby jsou poskytovány ve Frýdku – Místku, Ostravě, přímo u klienta či dle domluvy i v jiných lokalitách.

Doporučení a zkušenosti bývalých či stávajících klientů:

 

 

Vystoupení v médiích, tentokrát v oblasti pracovního práva:

advokát jakub krč v pořadu Dobré ráno s českou televizí

Dobré ráno s Českou televizí

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/417236100071051/cast/546530/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/417236100071051/cast/546585/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/417236100071051/cast/546596/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/417236100071051/cast/546633/

 

Vystoupení v médiích, tentokrát v oblasti občanského práva, konkr. sousedských sporů:

advokát jakub krč v pořadu Dobré ráno s českou televizí

Dobré ráno s Českou televizí

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/421236100071050/cast/842202/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/421236100071050/cast/842208/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/421236100071050/cast/842219/

advokát jakub krčMGR. JAKUB KRČ, ADVOKÁT