Menu Hledat Jazyky

Ceník

Odměnu lze dohodnout několika možnými způsoby, vždy záleží na konkrétní dohodě s konkrétním klientem.

Úvodní schůzka do 15 min. je obvykle poskytována zdarma.

Smluvní odměna:

Mimosmluvní odměna:

Paušální odměna:

Jsem plátcem DPH.

 

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb poskytovaných advokátem. Jedná se o možnost řešení sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora – www.cak.cz

Další podrobné informace k tomuto mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů včetně způsobu jeho zahájení naleznete na internetových stránkách České advokátní komory.

Shromažďujeme osobní údaje partnerů, spolupracovníků a klientů a postupujeme přitom podle všeobecného nařízení (GDPR) a advokátní povinnosti mlčenlivosti. Podrobnosti poskytujeme na vyžádání.